Nguồn điện tử - Truyện tranh & Tiểu thuyết đồ họa

Thẻ và Mã PIN Thư Viện San Jose cần thiết để truy cập tại nhà vào các nguồn tài nguyên điện tử này. Nhận một Thẻ Thư Viện Điện Tử.

Hoopla

Đọc sách điện tử và truyện tranh điện tử (eComics), nghe đọc truyện điện tử (eAudiobooks) và âm nhạc, xem phim và truyền hình.

Hoopla: наименования на русском языке

цифровые материалы на русском языке

Libby

Thưởng thức sách điện tử, sách nói điện tử và tạp chí điện tử bằng cách tải xuống và sử dụng ứng dụng Libby bằng cách OverDrive.

OverDrive

Sách bán chạy gần đây, sách điện tử viễn tưởng và phi hư cấu phổ biến cũng như sách nói điện tử bằng tiếng Anh, Español, 中文, 한국어, русский.

OverDrive: Thư Liệu Tiếng Việt

Các Sách Điện Tử và Thư Âm Đọc Truyện Điện Tử.
Trở lại đầu trang