EBOOKS/EMEDIA: XEM TRỰC TUYẾN & TẢI SÁCH/PHIM ĐIỆN TỬ

Sách Điện Tử (eBooks)

Thưởng thức hàng trăm ngàn cuốn sách điện tử cho mọi lứa tuổi.

Đọc Truyện Điện Tử (eAudiobooks)

Tải xuống hoặc phát trực tuyến bộ sưu tập Sách điện tử của Thư viện trên thiết bị yêu thích của bạn.

Phim Điện Tử (eMovies)

Truyền phim trực tuyến trên máy tính hoặc thiết bị của bạn.

Nhạc Điện Tử (eMusic)

Thưởng thức phát trực tuyến và tải nhạc trực tuyến.

Tạp Chí & Báo Điện Tử (eMagazines & eNews)

Khám phá nhiều tạp chí điện tử và báo chí có sẵn 24/7.

Thư viện Pop Up

Thư viện Công cộng San Josè và Sân bay Quốc tế Mineta SJ đã tự hào hợp tác để cung cấp Thư viện Pop-Up cho khách du lịch.

Trợ Giúp Về Các Nguồn Dữ Liệu Trên Mạng

Câu hỏi về tài nguyên trực tuyến của chúng tôi? Đây là nơi để bắt đầu.