Thư viện Chi Nhánh East San José Carnegie

Ngoại thất của East San José Carnegie Chi nhánh

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 10 AM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 10 AM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"La hace Espcial los differes chương trình que of recen y la amabilidad del Personal de trabajo (Đặc biệt vì các chương trình khác nhau được tổ chức và lòng tốt của những người làm việc ở đó.)"

- Mari G.

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình trên mạng và bằng điện thoại, tận hưởng thoải mái tại nhà của quý vị.

Sự kiện ảo từ East San José Carnegie

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.