Chương trình giáo dục sớm

Khám phá lập trình ảo và điện thoại từ sự thoải mái ngay tại nhà của bạn. Trực tiếp storytimes đang bắt đầu tiếp tục. Các chương trình mới được cung cấp thường xuyên.

Đọc Truyện Gia Đình (Family Storytime)

Buổi Đọc Truyện Gia Đình hướng đến sự kết hợp của nhiều lứa tuổi và mời cả gia đình tham gia vào các hoạt động xóa mù chữ sớm như truyện, bài hát, vần điệu, ngón tay và các sinh hoạt chuyển động.

Buổi Đọc Truyện Trên Mạng Trực Tiếp

Những sinh hoạt để thu hút sự tham gia của trẻ em và người chăm sóc tại nhà. Tham gia với chúng tôi trên Facebook và Zoom.

Chương trình sẵn sàng cho mẫu giáo ảo

Hãy tham gia cùng chúng tôi từ thứ Ba đến thứ Năm lúc 10:30 sáng với con bạn khi chúng chơi trò chơi, học cách giải quyết vấn đề và giao tiếp với các bạn cùng trang lứa.

Wee Connect

Một chuỗi sinh hoạt 6 tuần được thiết kế cho ông bà, anh chị em, họ hàng và bạn bè chăm sóc trẻ nhỏ. Kết bạn mới, chia sẻ những câu chuyện và học những phương pháp mới để giúp trẻ phát triển và trưởng thành!

Sẵn sàng cho lớp mẫu giáo với Ready4K

Bất kỳ ai cũng có thể gọi đến đường dây điện thoại của chúng tôi 24/7 để nghe truyện đọc, bài hát, vần điệu, v.v. bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Việt. Những truyện mới sẽ được phát hành vào thứ sáu hàng tuần.

Buổi Đọc Truyện Đã Thâu Hình

Tin nhắn (text) hàng tuần với các thông tin thú vị và mẹo về việc thúc đẩy sự phát triển và học tập của trẻ ở nhà.