Các Vật Liệu Mang Về Nhà

Hãy mượn và mang về nhà những cuốn sách và đồ chơi phù hợp với sự phát triển, và có ý tưởng về cách chơi và học ở nhà.

Ba Lô Với Sách Và Nhiều Vật Liệu Song Ngữ

Mỗi ba lô nhỏ gồm sách, đồ chơi và CD nhạc để quý vị có thể đọc, nói và hát với con.

Wee Play & Các Hộp Sinh Hoạt Học (Learn Activity Boxes)

Chín hộp ̣đầy các sinh hoạt khác nhau bao gồm sách và đồ chơi giáo dục để mang về nhà và tìm hiểu về các khái niệm như khoa học, hình dạng, khủng long và nhiều hơn nữa.

Wee Read! Sách để đi và trưởng thành

Mỗi chiếc túi theo chủ đề chứa những cuốn sách ảnh phản ánh rộng rãi nền văn hóa, race, giới tính, thành phần gia đình hoặc khả năng.

1,000 Sách Trước Mẫu Giáo (XNUMX Books Before Kindergarten)

Tham gia thử thách đọc 1,000 cuốn sách cùng con bạn trước khi chúng vào Mẫu giáo.