Quyên góp tài liệu của quý vị

Hiện đang chấp nhận quyên góp tại các địa điểm được chọn

Friends of the Library hiện đang chấp nhận các mặt hàng tại thùng quyên góp. Chúng tôi khuyên bạn nên gọi điện trước để xác nhận còn chỗ trống trước khi nhận tiền quyên góp để mang đến các địa điểm thư viện sau:

Đóng góp tài liệu không được yêu cầu cho Bộ sưu tập Thư viện

Quà tặng được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn giống như vật liệu mua. Việc chấp nhận các mặt hàng được quyên góp tùy theo quyết định của quản thủ phát triển bộ sưu tập. Các mặt hàng được tặng không được thêm vào bộ sưu tập sẽ không được trả lại cho nhà quyên góp mà thay vào đó được cung cấp cho cơ quan Friends of the Library, nơi cung cấp tài chính cho các chương trình của hệ thống. Quyên góp tiền được khuyến khích như một hình thức cho thay thế cho phép các quản thủ phát triển bộ sưu tập chọn các tài liệu được hướng dẫn bởi điều luật.

Phải làm gì với Tạp chí, Bách khoa toàn thư, Sách giáo khoa và VHS Media đã qua sử dụng

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đã nhẹ nhàng sử dụng các tạp chí, số báo Địa lý Quốc gia, bộ bách khoa toàn thư, sách giáo khoa, sách cô đọng Reader's Digest hoặc VHS Media mà bạn không cần? Thật không may, hầu hết các nhóm Bạn bè trong thư viện không thể chấp nhận những loại mục này. Vì vậy, bạn có thể làm gì với chúng, đặc biệt nếu bạn muốn chúng được tái sử dụng thay vì chỉ đơn giản là tái chế?

Dưới đây là danh sách các tổ chức ở khu vực địa phương có thể chấp nhận quyên góp trong các hạng mục này - miễn là các mặt hàng đó ở trong tình trạng tốt. Danh sách này được biên soạn bằng cách tìm kiếm tái chế.org. Vui lòng gọi cho mỗi tổ chức trước khi quyên góp, vì nó có thể không còn chấp nhận loại quyên góp mà quý vị dự định sẽ cung cấp.

Tạp chí

Tạp chí National Geographic

Bách khoa toàn thư

Sách giáo khoa

Trở lại đầu trang