Tham Gia Cộng Đồng: Tiếng Nói của Quý Vị Quan Hệ

Tiếp Cận

Thư Viện Cộng Đồng San José cam kết kết nối và lắng nghe cư dân San Jose. Một cách chúng tôi làm điều này là đến thăm các sự kiện công cộng và nói chuyện với cư dân và hàng xóm của chúng tôi. Quý vị muốn sống trong cộng đồng nào? Quý vị có mối quan tâm gì về khu phố của mình không? Những loại dịch vụ và chương trình nào quý vị muốn có tổ chức tại thư viện? Đây là những câu hỏi mà chúng tôi đã đặt ra và đã học được rất nhiều điều về các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

KHẢO SÁT CỘNG ĐỒNG

Hãy cho chúng tôi biết thêm về loại cộng đồng mà bạn muốn sống bằng cách điền vào một bản khảo sát ngắn:

Chi tiết

Bạn có thể tìm thấy chúng tôi ở đâu trong cộng đồng?

Nhân viên thư viện từ khu phố của quý vị có thể có mặt tại các sự kiện khác nhau trên toàn thành phố suốt trong năm. Quý vị có thể tình cờ gặp chúng tôi vào những đêm tựu trường tại trường của con quý vị. Quý vị có thể thấy bàn trưng bày của chúng tôi tại một sự kiện địa phương như Viva Calle. Quý vị thậm chí có thể tình cờ gặp chúng tôi ở những nơi vui chơi như Emma Prusch Farm Park hoặc Happy Hollow Park and Zoo.

Đó không chỉ là những địa điểm dành cho gia đình mà chúng tôi tham dự vì mục tiêu của chúng tôi là tiếp cận mọi lứa tuổi và sở thích. Các cuộc họp hiệp hội khu phố, hoặc thậm chí các quán cà phê trong khu vực địa phương là những nơi quý vị có thể gặp chúng tôi. Chúng tôi muốn giúp tạo ra một mô hình thành phố mà quý vị tự hào được sống trong và điều đó bắt đầu bằng cách tiếp cận và lắng nghe các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Điều gì xảy ra với thông tin chúng tôi thu thập?

Thông tin thu thập giúp chúng tôi:

  • Xây dựng trên nguyện vọng của quý vị: Hướng dẫn Thành phố, đối tác cộng đồng và các nỗ lực của thư viện, dựa trên nguyện vọng của quý vị đối với cộng đồng của chúng ta
  • Tìm đối tác mới: Xác định các cơ hội phát triển và hợp tác cộng đồng
  • Phát triển chiến lược: Cùng nhau giải quyết các vấn đề cộng đồng
  • Cải thiện dịch vụ của quý vị: Huy động Thành phố, cộng đồng và các dịch vụ thư viện của quý vị để thích ứng với nguyện vọng cộng đồng

Chúng tôi sẽ tóm tắt những gì chúng tôi nghe được trong các blog mỗi quý, được giới thiệu trên trang này bên dưới.

Những ước mơ của quý vị cho thành phố của quý vị

Đây là qua một vài thao tác đơn giản về thành phố. Chúng tôi muốn nó phản ánh qua một vài thao tác đơn giản về khát vọng vì cộng đồng. Hãy đến nói chuyện với chúng tôi khi bạn nhìn thấy chúng tôi trong cộng đồng. Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn.

Những gì chúng tôi đã nghe

Trở lại đầu trang