Tham Gia Cộng Đồng: Tiếng Nói của Quý Vị Quan Hệ

Nhân viên thư viện tại sự kiện nói chuyện với các thành viên của cộng đồng

Tiếp Cận

Thư Viện Cộng Đồng San José cam kết kết nối và lắng nghe cư dân San Jose. Một cách chúng tôi làm điều này là đến thăm các sự kiện công cộng và nói chuyện với cư dân và hàng xóm của chúng tôi. Quý vị muốn sống trong cộng đồng nào? Quý vị có mối quan tâm gì về khu phố của mình không? Những loại dịch vụ và chương trình nào quý vị muốn có tổ chức tại thư viện? Đây là những câu hỏi mà chúng tôi đã đặt ra và đã học được rất nhiều điều về các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Khảo sát cộng đồng

 

Hãy cho chúng tôi biết thêm về loại cộng đồng mà bạn muốn sống bằng cách điền vào một bản khảo sát ngắn:

 

Chi tiết

 

Quý vị có thể tìm thấy chúng tôi ở đâu trong cộng đồng?

Nhân viên thư viện từ khu phố của quý vị có thể có mặt tại các sự kiện khác nhau trên toàn thành phố suốt trong năm. Quý vị có thể tình cờ gặp chúng tôi vào những đêm tựu trường tại trường của con quý vị. Quý vị có thể thấy bàn trưng bày của chúng tôi tại một sự kiện địa phương như Viva Calle. Quý vị thậm chí có thể tình cờ gặp chúng tôi ở những nơi vui chơi như Emma Prusch Farm Park hoặc Happy Hollow Park and Zoo.

Đó không chỉ là những địa điểm dành cho gia đình mà chúng tôi tham dự vì mục tiêu của chúng tôi là tiếp cận mọi lứa tuổi và sở thích. Các cuộc họp hiệp hội khu phố, hoặc thậm chí các quán cà phê trong khu vực địa phương là những nơi quý vị có thể gặp chúng tôi. Chúng tôi muốn giúp tạo ra một mô hình thành phố mà quý vị tự hào được sống trong và điều đó bắt đầu bằng cách tiếp cận và lắng nghe các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Điều gì xảy ra với thông tin chúng tôi thu thập?

Thông tin thu thập giúp chúng tôi:

  • Xây dựng trên nguyện vọng của quý vị: Hướng dẫn Thành phố, đối tác cộng đồng và các nỗ lực của thư viện, dựa trên nguyện vọng của quý vị đối với cộng đồng của chúng ta
  • Tìm đối tác mới: Xác định cơ hội phát triển và quan hệ đối tác cộng đồng
  • Phát triển chiến lược: Cùng nhau giải quyết các vấn đề cộng đồng
  • Cải thiện dịch vụ của quý vị: Huy động Thành phố, cộng đồng và các dịch vụ thư viện của quý vị để thích ứng với nguyện vọng cộng đồng

Chúng tôi sẽ tóm tắt những gì chúng tôi nghe được trong các blog mỗi quý, được giới thiệu trên trang này bên dưới.

Những ước mơ của quý vị cho thành phố của quý vị

Đây là qua một vài thao tác đơn giản về thành phố. Chúng tôi muốn nó phản ánh qua một vài thao tác đơn giản về nguyện vọng vì cộng đồng. Hãy nói chuyện với chúng tôi khi quý vị nhìn thấy chúng tôi trong cộng đồng. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý vị.

Những gì chúng tôi đã nghe

Tương tác với cộng đồng: Chúng ta học được gì từ việc lắng nghe hàng xóm và cộng đồng của mình (Mùa xuân năm 2023)

Bốn lần mỗi năm, chúng tôi chia sẻ những gì chúng tôi đã nghe được từ các cộng đồng của chúng tôi trong toàn thành phố khi nhân viên thư viện đến thăm các sự kiện công cộng xung quanh họ.

Melissa Maglio
05/09/2023 - 6:36 chiều

Tương tác với cộng đồng: Chúng ta học được gì từ việc lắng nghe hàng xóm và cộng đồng của mình (Mùa đông năm 2022)

Bốn lần mỗi năm, chúng tôi chia sẻ những gì chúng tôi đã học được từ các cộng đồng của mình trên khắp thành phố khi nhân viên thư viện đến thăm các sự kiện công cộng xung quanh họ.

Melissa Maglio
02/18/2023 - 10:07 sáng

Tương tác với cộng đồng: Chúng ta học được gì từ việc lắng nghe hàng xóm và cộng đồng của mình (Mùa thu năm 2022)

Bốn lần mỗi năm, chúng tôi chia sẻ những gì chúng tôi đã nghe được từ các cộng đồng của chúng tôi trong toàn thành phố khi nhân viên thư viện đến thăm các sự kiện công cộng xung quanh họ.

Melissa Maglio
11/01/2022 - 5:46 chiều

Sự tham gia của cộng đồng: Sức mạnh của lòng tốt, sự kiên cường và hy vọng

Các cuộc trò chuyện của cộng đồng vào mùa đông năm 2022 đã kết thúc.

Melissa Maglio
04/27/2022 - 5:30 chiều

Kết nối cộng đồng: Chủng tộc bất bình đẳng

Bản tóm tắt những gì chúng tôi nghe được từ các thành viên cộng đồng liên quan đến racbất bình đẳng

Karla Alvarez
01/07/2022 - 4:43 chiều

Sự tham gia của cộng đồng: Chúng tôi đang lắng nghe!

Bản tóm tắt những gì chúng tôi đã nghe được từ các thành viên cộng đồng trong học kỳ đầu tiên của Cuộc trò chuyện cộng đồng năm 2021.

Karla Alvarez
11/01/2021 - 3:15 chiều