Thêm bình luận mới

Đăng bởi Rita R Ruiz vào ngày Thu, 01/26/2023 - 8:09 chiều

permalink

Bình luận của quý vị
Có một mùa thu muốn biết những gì bài tập sẽ giúp tôi!!! Cũng cần bài tập tốt cho lưng bị gãy 3 đốt sống và một đốt sống xẹp hoặc xẹp
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.