Thêm bình luận mới

Đăng bởi alicia cardenas vào Chủ Nhật, 09/04/2022 - 10:18 AM

permalink

Bình luận của quý vị
Có giới hạn về số ngày và giờ miễn phí khôngtoring? Có ai đó giữ track & cảnh báo khi bạn đã đạt đến giới hạn MIỄN PHÍ hoặc là bạntoring không giới hạn? Là tutortrực tiếp, trực tiếp, phóng to hay chỉ qua email?
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.