Thêm bình luận mới

Đăng bởi Erik vào thứ ba, 08/16/2022 - 5:46 PM

permalink

Bình luận của quý vị
Tôi thì ngược lại: không bao giờ đọc bộ truyện và yêu thích chương trình! Đã đến lúc dùng thử cuốn sách Gaiman đầu tiên của tôi rồi, lol
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.