Thêm bình luận mới

Đăng bởi Mike Coules vào thứ Sáu, 08/12/2022 - 11:48 sáng

permalink

Bình luận của quý vị
Tôi đang đọc cái này của Gaiman. Đó là loại tiểu thuyết tôi có thể đặt ra trong một hoặc hai tuần và bắt đầu đọc từ nơi tôi đã dừng lại và biết nếu tôi mất cả năm để đọc xong, tôi sẽ không thất vọng về kết thúc, và sau đó chuyển sang cuốn khác của mình để đọc.
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.