Thêm bình luận mới

Đăng bởi Cư dân Sanjose vào Thứ Hai, 08/01/2022 - 12:31 PM

permalink

Bình luận của quý vị
Tôi thích bài đăng trên blog này 📫 nó phải quay trở lại một thời điểm khác trongtory của san jose. Mọi người đã làm mọi thứ và công việc bằng tay của họ vào thời điểm đó.
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.