Thêm bình luận mới

Đăng bởi Sheau vào ngày Thu, 07/29/2021 - 5:19 chiều

permalink

Bình luận của quý vị
Xin chào, tôi đã gửi truyện tranh của con tôi qua email. Tôi có nhận được xác nhận rằng mục nhập của cô ấy đã được nhận không?

Cảm ơn bạn!
Sheau
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.