Thêm bình luận mới

Bình luận của quý vị
Xin chào, vâng, vì có vẻ như tổng số trang cho bài nộp của bạn không quá 8 trang, bạn vẫn ổn! Nếu tổng số trang là 9 trang trở lên, bài dự thi sẽ không đủ điều kiện để trao giải. Tổng cộng 8 trang vẫn nằm trong các hướng dẫn. Hy vọng rằng sẽ giúp, cảm ơn!
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.