Thêm bình luận mới

Bình luận của quý vị
Xin chào, vâng, những gì bạn mô tả là tốt. 8 trang là số trang tối đa bạn có thể gửi, không có số lượng tối thiểu! Một trong các trang của bạn có thể là ghi chú của tác giả hoặc trang bìa, đều có thể chấp nhận được. Trang bìa không bắt buộc. Chỉ khi tổng số trang từ 9 trang trở lên thì bài nộp của bạn mới không đủ điều kiện để nhận giải thưởng. Hy vọng rằng sẽ giúp!
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.