Thêm bình luận mới

Đăng bởi Sheau Lee vào thứ ba, 07/27/2021 - 9:10 PM

permalink

Bình luận của quý vị
Nó cho biết tối đa 8 trang bao gồm cả bìa. Có ổn không khi có 7 trang bao gồm bìa cộng với 1 trang ghi chú của tác giả cũng có truyện tranh characters?

Cảm ơn,
Sheau
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.