Thêm bình luận mới

Đăng bởi Eiya Miller vào thứ ba, 07/27/2021 - 3:05 PM

permalink

Bình luận của quý vị
Chào mình làm truyện tranh gồm 7 trang bao gồm trang bìa và trang thứ 8 là ghi chú của tác giả. Là nó ổn? Tôi có cần phải làm nhưtory đó là 7 trang và 1 trang bìa để làm cho nó 8 trang? Nó nói rằng tối đa là 8 trang nên tôi không chắc liệu 7 trang có ổn không. Cảm ơn.
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.