Thêm bình luận mới

Bình luận của quý vị
Hi, cảm ơn về câu hỏi của bạn. Không, truyện tranh của bạn không bắt buộc phải có văn bản! Có rất nhiều truyện tranh tuyệt vời sử dụng ít hoặc không có văn bản. Bạn có thể nhận được đầy đủ điểm trong tiêu chí văn bản nếu story rõ ràng mà không có văn bản, vì đây là một nhiệm vụ khó đạt được hơn. Tuy nhiên, nếu story là khó hiểu hoặc không rõ ràng, và các giám khảo cảm thấy rằng văn bản sẽ hữu ích để theo dõi story, bạn sẽ nhận được ít điểm hơn. Một cách tốt để kiểm tra điều này là nhờ một người không biết gì về story đọc truyện tranh của bạn và hỏi họ xem liệu họ có thể theo dõi và hiểu đượctory rõ ràng trong một lần thử. Nếu có bất kỳ sự nhầm lẫn nào hoặc nếu họ phải đọc lại bất kỳ phần nào để hiểu, bạn có thể muốn thêm văn bản hoặc vẽ lại những phần không rõ ràng.
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.