Thêm bình luận mới

Đăng bởi Sve vào thứ tư, 07/21/2021 - 6:17 CH

permalink

Bình luận của quý vị
Trong các tiêu chí đánh giá, có hai ô để sử dụng văn bản. Tôi có thể gửi truyện tranh của mình mà không có bất kỳ văn bản nào (thay vì từ tượng thanh) không?
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.