Thêm bình luận mới

Đăng bởi Beatrix vào thứ tư, 06/30/2021 - 1:29 CH

permalink

Bình luận của quý vị
Xin chào, tôi xin lỗi nếu điều này đã được đề cập ở đâu đó nhưng chúng tôi có thể gửi nhiều hơn một bài gửi không? Và nếu số lượng trang tối đa là 8 thì có yêu cầu tối thiểu nào về số trang không?
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.