Thêm bình luận mới

Đăng bởi Nặc Danh vào Thứ Bảy, 06/26/2021 - 7:47 CH

permalink

Bình luận của quý vị
Tôi đã tải ảnh bìa của mình lên dưới dạng jpeg trên cổng Bilblioboard, được không? Bởi vì nó nói để tải lên các mục nhập dưới dạng PDF và tôi đã không nhận ra cho đến khi tôi gửi nó :(
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.