Thêm bình luận mới

Bình luận của quý vị
một phần là nó nói hướng dẫn nộp hồ sơ mà nó nói. Hình ảnh cần phải có màu đen và trắng. Nhưng tôi không biết liệu chúng tôi có thể tô màu mặt trước và mặt sau không
che?
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.