Thêm bình luận mới

Bình luận của quý vị
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Cuộc thi làm tiểu thuyết đồ họa. Ủy ban hiểu rằng không thể in lời bài hát mà không có sự cho phép của chủ bản quyền. Bạn có thể căn cứ cốt truyện của mình vào lời bài hát miễn là lời bài hát không được viết ra ở bất kỳ đâu trong truyện tranh / tiểu thuyết đồ họa của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng gửi email: graphicnovels@sjlibrary.org
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.