Thêm bình luận mới

Đăng bởi Nặc Danh vào thứ Sáu, 06/11/2021 - 3:52 PM

permalink

Bình luận của quý vị
là story được phép dựa trên cốt truyện bài hát. Characters, nghệ thuật sẽ được tạo ra bởi nghệ sĩ, chỉ là cốt truyện dựa trên lời bài hát.
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.