Thêm bình luận mới

Bình luận của quý vị
Xin chào, rất tiếc, tiểu thuyết đồ họa được gửi bằng màu sẽ không đủ điều kiện để nhận giải thưởng. Thang màu xám, hình minh họa và văn bản đen trắng được chấp nhận và đủ điều kiện để nhận giải thưởng. Vui lòng xem Câu hỏi thường gặp được liên kết trong blog (trong "Nguyên tắc gửi" và "Câu hỏi?") Để biết thêm chi tiết và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp. Cảm ơn!
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.