Thêm bình luận mới

Đăng bởi Anna vào thứ tư, 06/02/2021 - 7:12 sáng

permalink

Bình luận của quý vị
Cuộc thi này có giới hạn ở SJ / California không? Tôi đã đọc bình luận của bạn ở trên về cư dân CA, nhưng còn những người ở các tiểu bang hoặc quốc gia khác thì sao? Họ cũng có thể tham gia nếu ai đó (nếu người khác có thể nhận giải thưởng cho họ)?
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.