Thêm bình luận mới

Bình luận của quý vị
Chào, cảm ơn câu hỏi của bạn! Có, chúng tôi chấp nhận đệ trình PDF cho cả hai Biblioboard và gửi email. Đối với BiblioBoard các bài nộp, mẫu đơn dự thi được tích hợp sẵn trong cổng gửi bài (đồng ý với các điều khoản của Mẫu đơn đăng ký) nên bạn không cần gửi mẫu đơn đăng ký nếu sử dụng BiblioBoard. Đọc thêm về Biblioboard submissions here: https://rise.articulate.com/share/3RhQoVFfxxtqRyAjNZNQd5fv6rbWwc4P#/lessons/_InHSQRItfEbKEk_dyTNi1LnIMj8Z81u
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.