Thêm bình luận mới

Đăng bởi Nặc Danh vào Thứ Bảy, 05/15/2021 - 5:49 CH

permalink

Bình luận của quý vị
nếu tôi định gửi tiểu thuyết đồ họa của mình qua BiblioBoard trực tuyến, tôi có cần phải điền và gửi đơn đăng ký kỹ thuật số không? Ngoài ra, tôi đang dự định kết hợp tất cả các trang trong cuốn sách của mình thành một tệp PDF duy nhất. Có bạn nào chấp nhận tệp PDF để gửi không?
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.