Thông điệp cảnh báo

Tất cả các tòa nhà thư viện vẫn đóng cửa. Tham quan ngoài trời Địa điểm đón khách nhanh khi các khoản lưu giữ của bạn đã sẵn sàng - cuộc hẹn có sẵn nhưng không bắt buộc.

Thêm bình luận mới

Đăng bởi Marsha vào thứ Sáu, 06/26/2020 - 4:26 PM

Trả lời by M. Clark

permalink

Bình luận của bạn
Xin chào, tôi rất vui vì bạn thích những lựa chọn này! Phần lớn những cuốn sách này được lựa chọn bởi thành viên ủy ban tuyệt vời của tôi, thủ thư Paul Wilson! Tôi sẽ chuyển qua bình luận của bạn :)
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của văn minh và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của San José Public Library. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.