Thêm bình luận mới

Đăng bởi Emma vào thứ tư, 08/10/2022 - 1:36 sáng

permalink

Bình luận của quý vị
Chào. Tôi đang tìm kiếm tài nguyên cho con trai 5 tuổi của tôi. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.