Thêm bình luận mới

Đăng bởi Nari - E E sớm vào Thứ Hai, 06/22/2020 - 9:46 AM

Trả lời by công viên sukkyong

permalink

Bình luận của quý vị
Xin chào Sukkyong

Hãy tiếp tục kiểm tra trên trang sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi đang nỗ lực tạo ra các chương trình mầm non tuyệt vời để giúp trẻ em chuẩn bị vào Mẫu giáo.
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.