Thêm bình luận mới

Đăng bởi Saragarvani vào Thứ Hai, 12/02/2019 - 11:28 AM

permalink

Bình luận của quý vị
Tính năng tuyệt vời, giúp ích rất nhiều cho việc đổi mới vì đôi khi chúng ta quên mất ngày đáo hạn
Cảm ơn SJPL
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.