Thêm bình luận mới

Đăng bởi Victoria Lim vào thứ Sáu, 04/03/2020 - 12:24 PM

permalink

Bình luận của quý vị
Tôi đã hoàn thành chúng nhưng muốn biết. Làm thế nào tôi có thể trở lại khi thư viện đóng cửa.

Một nhánh có những hộp xung quanh mà tôi không thể vượt qua. Một nhánh có người vô gia cư
Ngủ và do khoảng cách, tôi không thể đến gần để kiểm tra xem máy có chấp nhận trả lại hay không.

Bạn đề xuất món gì.
Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.