Career Online High School

Thị trưởng Sam Liccardo và các sinh viên tốt nghiệp của chương trình

Chương trình Career Online High School (COHS) của Thư Viện Cộng Đồng San José cung cấp cho người lớn cơ hội để lấy bằng tốt nghiệp trung học được công nhận và chứng chỉ nghề nghiệp. Quý vị có thể thăng tiến trong sự nghiệp hoặc thực hiện bước tiếp theo trong giáo dục sau khi tốt nghiệp. Thư viện hỗ trợ quý vị từ khi ghi danh đến khi tốt nghiệp để quý vị có thể đạt được mục tiêu của mình.

Thư viện đang cung cấp một số lượng học bổng miễn phí giới hạn cho học viên đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm về chương trình, quy trình và các khóa học.

Điều Kiện của Người Nộp Đơn

 • Từ 19 tuổi trở lên
 • Sống ở San José
 • Có một Thẻ Thư Viện Cộng Đồng San José trong tình trạng tốt
 • Sẵn sàng dành ít nhất 10 giờ một tuần cho các khóa học
 • Dễ dàng đọc, viết và nói tiếng Anh
 • Sử dụng công nghệ thông thạo, dễ dàng
 • Đã hoàn thành ít nhất lớp 8

Dữ Kiện Vắn

 • Yêu cầu hoàn thành 36 học kỳ (xem Điều Kiện Để Tốt Nghiệp).
 • Quý vị có thể chuyển các khoản tín chỉ (credit) trước đây từ các khóa học trung học được công nhận, rút ​​ngắn thời gian hoàn thành từ 18 tháng xuống chỉ còn 5 tháng đối với một số học sinh.
 • Lấy cả bằng tốt nghiệp trung học của quý vị và một chứng chỉ nghề nghiệp ở một trong chín lĩnh vực tăng trưởng cao.
 • Các khóa học được dạy trong một môi trường học tập trên mạng có sẵn cho quý vị 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Nếu quý vị có thắc mắc về máy vi tính và truy cập internet để hoàn thành khóa học, vui lòng xem lại Những câu hỏi thường gặp hoặc gửi email cho chúng tôi tại cohs@sjlibrary.org.
 • Học viên được kết hợp với một huấn luyện viên học tập, người cung cấp cho học viên các hướng dẫn liên tục và các nguồn lực cần thiết để làm chủ bài học. Huấn luyện viên có sẵn để liên lạc qua điện thoại hoặc email.

Bắt Đầu

BƯỚC 1: Đọc Những câu hỏi thường gặp về Career Online High School.

BƯỚC 2: Sau đó lấy khảo sát trực tuyến để xem Career Online High School là một kết hợp tốt cho bạn.

BƯỚC 3: Mô hình San José Public Library sẽ liên hệ với tất cả các ứng viên đủ điều kiện (trong vòng một tuần) để thực hiện sàng lọc qua điện thoại. Sinh viên tương lai sau đó sẽ đăng ký vào một khóa học nghề nghiệp tiên quyết kéo dài một học kỳ. Kiểm tra email của bạn để biết hướng dẫn.

Sau khi đăng ký, bạn phải hoàn thành khóa học tiên quyết trong vòng 14 ngày và giữ track trong số giờ của bạn.

BƯỚC 4: Sau khi bạn hoàn thành khóa học tiên quyết thành công, Thư viện sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp một cuộc phỏng vấn cá nhân, thường được tổ chức tại THƯ VIỆN DR. MARTIN LUTHER KING, JR. hoặc trên Zoom.

BƯỚC 5: Tham dự một nhóm định hướng để tìm hiểu các kế hoạch để đạt thành công và tìm hiểu về các tài nguyên có sẵn khác.

BƯỚC 6: Hoàn thành thời gian thử việc trong vòng 30 ngày để giữ học bổng của quý vị.

Sau khi hoàn thành thử việc, tất cả sinh viên phải hoàn thành ít nhất hai học kỳ mỗi tháng cho đến khi họ hoàn thành tất cả 36 học kỳ cần thiết để tốt nghiệp.

Các cuộc phỏng vấn và học bổng sẽ được cung cấp trên cơ sở đến trước được trước, đủ điều kiện trước được trước. Quá trình tuyển sinh còn hạn chế và nhu cầu cao. Quý vị có thể được đưa vào danh sách chờ cho đến khi có học bổng bổ sung.

Để biết thêm thông tin, liên lạc cohs@sjlibrary.org.

Career Online High School được thực hiện với sự hỗ trợ của Thư Viện Tiểu Bang California và Thư Viện Cộng Đồng San José.