Góc công dân

Góc công dân

Tài nguyên công dân

Góc Quốc Tịch tọa lạc tại mười chi nhánh của thư viện cộng đồng San José. Chúng là không gian dành riêng cho việc cung cấp các tài nguyên, như tài liệu luyện thi quốc tịch, tài liệu giảng dạy tiếng Anh và thông tin về thư viện và các chương trình cộng đồng giúp cho quá trình nhập tịch.

Trở lại đầu trang