Góc Quốc Tịch (Citizenship Corners)

Tám công dân mới đặt ra trước cờ Mỹ. San Jose Public Library Góc công dân - hình bóng của tượng nữ thần tự do

Tài nguyên công dân

Góc Quốc Tịch tọa lạc tại mười chi nhánh của thư viện cộng đồng San José. Chúng là không gian dành riêng cho việc cung cấp các tài nguyên, như tài liệu luyện thi quốc tịch, tài liệu giảng dạy tiếng Anh và thông tin về thư viện và các chương trình cộng đồng giúp cho quá trình nhập tịch.