Tài Nguyên Về Quốc Tịch và Di Dân

Tài liệu Nhập tịch & Nhập cư Hoa Kỳ với con dấu vàng của Bộ An ninh Nội địa.

Về Tài Nguyên Cho Quốc Tịch và Di Dân

Người nhập cư và những người muốn trở thành công dân có thể nhận trợ giúp trực tiếp và trên mạng. Tài nguyên bao gồm các tài liệu và các lớp học về quá trình trở thành công dân, chuẩn bị cuộc thi nhập tịch và học tiếng Anh. Quý vị cũng có thể tìm hiểu về các chương trình tại cộng đồng và thư viện hầu giúp cho quá trình nhập tịch.

Góc Quốc Tịch (Citizenship Corners)

Mười chi nhánh thư viện có không gian đặc biệt cung cấp tài liệu luyện thi quốc tịch, tài liệu giảng dạy tiếng Anh và các tài nguyên khác giúp cho quá trình nhập tịch.

Quốc Tịch và Di Dân: Các Mẫu Đơn Có Thể In

Dễ dàng truy cập vào các Mẫu Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ.

Dịch Vụ Về Di Dân Miễn Phí

Tìm các dịch vụ miễn phí, bao gồm cả luật sư, giúp giải quyết vấn đề nhập cư.

THAM DỰ SINH HOẠT

Nhập Tịch & Di Dân

Chuẩn bị tốt cho kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ.

Sự kiện ELL

Luyện kỹ năng trò chuyện của quý vị với những người học tiếng Anh khác trong chương trình trên mạng này.

Tài Nguyên Về Quốc Tịch Trên Mạng

Thẻ và Mã PIN Thư Viện San Jose cần thiết để truy cập các tài nguyên trên mạng khi ở nhà. Nhận một Thẻ Thư Viện Điện Tử.

Thư viện LearningExpress Hoàn thành

sách điện tử, tutorials, và praccác bài kiểm tra liên quan đến hỗ trợ học tập, chuẩn bị đại học & nghề nghiệp, quyền công dân, v.v.

ProCitizen

Chuẩn bị cho Kỳ thi Nhập tịch Hoa Kỳ thông qua prackiểm tra tice, bài tập và hoạt động.

ProCitizen en Español

Prepárese para su examen de Naturalización de los Estados Unidos con pruebas de práctica, materiales y actividades de estudio. 

Tutor.com Adult Education and Career Center

Nhận trợ giúp về chuẩn bị kiểm tra, tìm kiếm việc làm và hơn thế nữa. Bao gồm các kỳ thi GED và Quốc tịch. Nhận sơ yếu lý lịch / thư xin việc của bạn được các chuyên gia được đào tạo xem xét.