Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

Tán Gẫu Với Quản Thủ Thư Viện

Trò chuyện với chúng tôi

Thứ Hai 1 PM - 7 PM
Thứ Ba 10 AM - 7 PM
Thứ Tư 10 AM - 7 PM
Thứ Năm 10 AM - 7 PM
Thứ Sáu 12 PM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật 1 PM - 5 PM

 

¿Tienes una pregunta? ¡Te podemos ayudar!

martes 12 PM - 2 PM
miércoles 12 PM - 2 PM
jueves 12 PM - 2 PM
viernes 12 PM - 2 PM

 

 

Trò chuyện với chúng tôi bằng tiếng Việt

Thứ Ba 12-2 Giờ Trưa (PM)
Thứ Tư 12-2 Giờ Trưa (PM)
Thứ Năm 12-2 Giờ Trưa (PM)
Thứ Sáu 12-2 Giờ Trưa (PM)

 

 

咨詢中文圖書館員/咨询中文图书馆员

星期二, 下午1 pm至 2 pm
星期三, 下午1 pm至 2 pm
星期四, 下午1 pm至 2 pm
星期五, 下午1 pm至 2 pm

 

Liên Hệ

Gọi điện thoại, gửi email, ghé thăm chúng tôi. Dưới đây là nhiều cách để liên hệ với chúng tôi.

Câu Hỏi Thường Gặp

Tìm kiếm các câu hỏi thường gặp của chúng tôi để có câu trả lời nhanh về cách sử dụng nhiều dịch vụ của thư viện.