Thông điệp cảnh báo

Tất cả các tòa nhà thư viện vẫn đóng cửa. Tham quan ngoài trời Địa điểm đón khách nhanh khi các khoản lưu giữ của bạn đã sẵn sàng - cuộc hẹn có sẵn nhưng không bắt buộc.

Trò chuyện trực tuyến

Trò chuyện với chúng tôi

Thứ Hai 11 AM - 6 PM
Thứ Ba 10 AM - 6 PM
Thứ Tư 10 AM - 6 PM
Thứ Năm 10 AM - 6 PM
Thứ Sáu 12 PM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật 1 PM - 5 PM

 

¿Tienes una pregunta? ¡Te podemos ayudar!

martes 12 PM - 2 PM
miércoles 12 PM - 2 PM
jueves 12 PM - 2 PM
viernes 12 PM - 2 PM

 

 

Trò chuyện với chúng tôi bằng tiếng Việt

Thứ Ba 12-2 Giờ Trưa (PM)
Thứ Tư 12-2 Giờ Trưa (PM)
Thứ Năm 12-2 Giờ Trưa (PM)
Thứ Sáu 12-2 Giờ Trưa (PM)

 

 

咨詢中文圖書館員/咨询中文图书馆员

星期二, 下午1 pm至 2 pm
星期三, 下午1 pm至 2 pm
星期四, 下午1 pm至 2 pm
星期五, 下午1 pm至 2 pm

 

Liên Hệ

Gọi điện thoại, gửi email, ghé thăm chúng tôi. Dưới đây là nhiều cách để liên hệ với chúng tôi.

Câu Hỏi Thường Gặp

Tìm kiếm các câu hỏi thường gặp của chúng tôi để có câu trả lời nhanh về cách sử dụng nhiều dịch vụ của thư viện.