phụ nữ trên bánh xe

Một nhóm phụ nữ tham giaract bên ngoài một quán bar cocktail gần bãi đậu xe motorcác chu kỳ.

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập này bao gồm các bức ảnh, tài liệu, giải thưởng và phù du từ chương Bay Area của Women on Wheels. Các tài liệu kéo dài từ giữa những năm 1980 đến giữa những năm 2000.