Hồ sơ Willows Reading and Study Club

Hồ sơ Willows Reading and Study Club

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập này bao gồm các thành viên, chương trình nghị sự và các tài liệu khác liên quan đến Willows Reading and Study Club.

Được thành lập vào năm 1896, câu lạc bộ là một trong những tổ chức lâu đời nhất ở Thung lũng Santa Clara. Ban đầu được tổ chức như một câu lạc bộ cải tiến khu phố, nó chuyển thành một câu lạc bộ đọc và nghiên cứu. "Willows" dùng để chỉ khu phố Willows, còn được gọi là Willow Glen.