Willow Glen Phụ lục

Willow Glen Phụ lục

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập này bao gồm các tài liệu liên quan đến việc sát nhập khu vực Willow Glen.

Mô hình Willow Glen khu phố được phát triển trong Willow Glen Khu học chánh, được thành lập vào những năm 1860. Khi Đường sắt Nam Thái Bình Dương đấu thầu chạy tạirack thông qua khu vực, các cư dân đã hành động để ngăn chặn nó, và thành phố hợp nhất độc lập của Willow Glen được sinh ra Thành phố chỉ tồn tại trong chín năm, từ năm 1927 đến năm 1936, khi nó bị San Jose sáp nhập để hưởng lợi từ các dịch vụ của thành phố. Ngày nay, nó được coi là một trong những khu phố di sản của San José.