Hồ sơ thời tiết

Hồ sơ thời tiết

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập này bao gồm nhật ký thời tiết của Cục thời tiết Hoa Kỳ cho năm 1906-1962, với các mục được ghi bằng tay.

Cục thời tiết Hoa Kỳ đã mở một văn phòng tại San José vào ngày 1 tháng 1905 năm 2 tại Tòa nhà Dougherty trên đường South 1906nd gần San Fernando. Tòa nhà, cũng như tất cả các dụng cụ và hồ sơ, đã bị phá hủy trong trận động đất năm 1. Cục đã mở một văn phòng mới trong Tòa nhà Bưu điện cũ tại Chợ và San Fernando vào ngày 1906 tháng XNUMX năm XNUMX.