Bộ sưu tập Sophia Mendoza

Một cuộc biểu tình của nhóm hoạt động United People Arriba.

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Các tài liệu liên quan đến cuộc sống cá nhân và thành tựu chính trị của nhà hoạt động Sofia Mendoza có trụ sở tại San José.