San José Public Library

San José Public Library

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập này ghi lại dòng lịch sử hơn một thế kỷ của thư viện San José bắt đầu từ năm 1880.

Thư viện trực tuyến miễn phí một phòng được mở vào năm 1880 tại tòa nhà Murphy gần ngã tư đường Post và Market.

Giữa năm 1882 và 1970, thư viện chiếm năm địa điểm khác nhau. Hệ thống chi nhánh có nguồn gốc từ việc thành lập Thư viện trường Grant vào năm 1909, và nhanh chóng mở rộng trong thời kỳ bùng nổ sau Thế chiến II. Đến lúc San Jose Public Library chuyển đến phố West San Carlos vào năm 1970, thư viện quản lý chín chi nhánh trên khắp thành phố đang mở rộng, với kế hoạch cho bảy chi nhánh bổ sung. Vào năm 2013, có hai mươi hai chi nhánh ngoài Thư viện Martin Luther King, Jr. tại 150 East San Fernando Street.

Bạn có nhận ra ai đó trong một bức ảnh? Bạn có biết về một trong những địa điểm? Bạn có thể xác định một phần của thiết bị? Nếu bạn có thông tin mà bạn muốn chia sẻ về bất kỳ hình ảnh nào trong San Jose Public Library Bộ sưu tập, hoặc câu hỏi về việc sử dụng hình ảnh từ bộ sưu tập này, xin vui lòng liên hệ với California Room.