Pueblo của San Jose 1841 - 1850

Pueblo của San Jose 1841 - 1850

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập này bao gồm các tài liệu liên quan đến Pueblo de San José de Guadalupe và nhà thờ truyền giáo kế bên, Santa Clara de Asis, 1841 - 1850.

Phần lớn các tài liệu quan trọng về giao dịch kinh doanh như hóa đơn bán hàng hóa và dịch vụ, và contracts cho việc bán hoặc cho thuê tài sản. Cũng đại diện là các tuyên bố của chính quyền địa phương hoặc kiến ​​nghị với các hội đồng hoặc thẩm phán địa phương để giải quyết tranh chấp. Các tài liệu trong bộ sưu tập này có liên quan đến một bộ sưu tập lớn hơn được tìm thấy trong kho lưu trữ tại Của mìnhtory San Jose.

Chúng tôi đang làm việc để cung cấp phiên âm các tài liệu bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Để biết thông tin về việc sử dụng hình ảnh từ bộ sưu tập này, liên hệ với California Room.