Hồ sơ Los Lupeños de San José

Hồ sơ Los Lupeños de San José

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập này bao gồm hồ sơ hành chính, giấy tờ tổ chức, thư từ, mẩu báo, ephemera, hình ảnh và tài liệu phim/âm liên quan đến Los Lupeños de San José. Los Lupeños de San José là một nhóm nghiên cứu và đoàn biểu diễn múa và văn hóa Mexico được thành lập vào năm 1969.