Bưu thiếp

Của mìnhtoric Bưu thiếp

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập bao gồm khoảng 3500 bưu thiếp California từ năm 1900 đến những năm 1960.

Bộ sưu tập bao gồm khoảng 3500 ảnhtorial và bưu thiếp ảnh của California. Trong số này, 600 là của San Jose. Bộ sưu tập kéo dài từ những năm 1900 đến những năm 1960.

Chủ thể bao gồmtorcột mốc ic, attractions, trường học, nhà thờ, doanh nghiệp, cuộc diễu hành, quang cảnh thung lũng, nhà hát, cảnh đường phố, khách sạn và ngành công nghiệp.

Bộ sưu tập kỹ thuật số

Bộ sưu tập kỹ thuật số là sự lựa chọn đại diện chotorbưu thiếp ic từ California Room. Hình ảnh mới được thêm vào bộ sưu tập khi chúng được số hóa. 

Để biết thông tin về cách sử dụng hình ảnh từ bộ sưu tập này, hãy liên hệ với California Room.