Hình ảnh

Của mìnhtoric Hình ảnh

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ Sưu Tập Ảnh Lịch Sử (Historic Photograph Collection) bao gồm hơn 2,500 hình ảnh tập trung vào San Jose và Hạt Santa Clara.

Của anh ấytoric Bộ sưu tập Ảnh bao gồm hơn 2,500 bản in liên lạc, âm bản, giấy trong suốt và slide 35mm bao gồm các chủ đề đa dạng bao gồm trường học, nhà thờ, doanh nghiệp, cuộc diễu hành, quang cảnh thung lũng, nhà hát, cảnh đường phố, khách sạn, trận động đất năm 1906, Ngôi nhà Winchester và cư dân.

Clyde Arbuckle

Phần lớn các hình ảnh đến từ hai bộ sưu tập ảnh trong California Room. Đầu tiên là một bộ sưu tập chung có được thông qua các nhà tài trợ khác nhau. Thứ hai là Bộ sưu tập nghiên cứu của Clyde Arbuckle, được mua từ Thành phố của những người thừa kếtorian, Clyde Arbuckle sau khi qua đời năm 1998.

Phần lớn củatoric Bộ sưu tập ảnh tập trung vàotory của Vùng Vịnh, đặc biệt là San José và Thung lũng Santa Clara từ năm 1870 - 1970.

Bộ sưu tập kỹ thuật số

Bộ sưu tập kỹ thuật số hiện bao gồm lựa chọn đại diện củatoric ảnh từ California Room. Hình ảnh mới được thêm vào khi chúng được số hóa. 

Bạn có nhận ra người, địa điểm hoặc sự vật trong các bức ảnh chưa được xác định trong mô tả không? Nếu bạn có thông tin về bất kỳ hình ảnh nào trong bộ sưu tập hoặc tìm kiếm thông tin về cách sử dụng những hình ảnh này, vui lòng liên hệ với California Room.