Bộ sưu tập sách và tạp chí

Của mìnhtoric Bộ sưu tập sách và tạp chí

Giới thiệu về Bộ sưu tập

Bộ sưu tập này chứa các sách và tạp chí hiếm có từ năm 1767 đến 1910. Một số có sẵn ở dạng kỹ thuật số.